Підтримуємо український бізнес, перенесемо ваш сайт до нас безкоштовно.Деталі →
Ultra
Ultra

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://ua.theultra.io. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

 1. Визначення термінів

  1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

  1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-сервісу та оплачений на сторінці “оплата тарифу”, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

  1.3. Інтернет-сервіс – сайт Продавця за адресою https://ua.theultra.io створений для укладення договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом тарифу за допомогою мережі Інтернет.

  1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі тарифу, що представлений на сайті Інтернет-сервісу.

  1.5. Продавець – ФОП Рєвєнко П.О. (ідентифікаційний код 3418908032), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 61044, м. Харків, пров. Нахічеванський, буд.202.

 2. Предмет Договору

  2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю тариф, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти тариф на умовах цього Договору.

  2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-сервісу, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 3. Оформлення Замовлення

  3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-сервісу через форму «оплата».

  3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

  3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-сервісу Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

  3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

  3.3.2. адреса, за якою слід доставити письмовий договір за вимогою;

  3.3.3. контактний телефон.

  3.4. Найменування, ціна обраного Покупцем тарифу вказуються на сторінці “ціни” Покупця на сайті Інтернет-сервісу.

  3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці тарифу в інтернет-сервісі.

  3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-сервісу.

  3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне: а. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); б. він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

 4. Ціна тарифів та послуг

  4.1 Ціни на тарифи та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на тарифи та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

  4.2 Ціни на тарифи та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці тарифу, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

  4.3. Зобов'язання Покупця по оплаті тарифу вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

  4.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-сервісу на сторінці «оплата».

 5. Права ті обов’язки Сторін

  5.1. Продавець зобов’язаний:

  5.1.1. Передати Покупцеві доступ до сервісу відповідно оплаченому тарифу у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

  5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

  5.2. Продавець має право:

  5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

  5.3 Покупець зобов'язується:

  5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-сервісу.

  5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця.

 6. Повернення

  6.1. Повернення Покупцеві вартості тарифу здійснюється за письмовою вимогою протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Продавцем оплати за тариф, за умови дотримання вимог, передбачених чинним законодавством України.

  6.2. Вартість тарифу підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

  6.3. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки тарифу, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування інтернет-сервісом, тарифом, дій третіх осіб або непереборної сили.

  6.4. Покупець не має права відмовитися від послуг належної якості, що мають індивідуально-визначені властивості, якщо зазначені послуги можуть бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні характеристики, сервіси, комплектація та інше). Підтвердженням того, що послуга має індивідуально-визначені властивості, є відмінність послуг та інших характеристик, що вказані в інтернет-сервісі.

 7. Відповідальність.

  7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання тарифу придбаного у Продавця.

  7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

  7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

  7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 8. Конфіденційність і захист персональних даних.

  8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-сервісу при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

  8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

  8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 9. Інші умови

  9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

  9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

  9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Рєвєнко П.О.

м. Харків, пров. Нахічеванський, буд.20

п/р UA793515330000026002052121095 в АТ КБ «ПриватБанк»

тел. (063) 8525670

Електронна пошта: legal@theultra.io